Kahlaaja lintu vedessa

Lintujen maastolajintuntemus

1-5 op, Lukuvuosi 2023-2024, 755313A
Tällä mielenkiintoisella ja mukaansatempaavalla kurssilla saavutat lintujen maastolajituntemuksen perustason dokumentoimalla havainnot kansalliseen Tiira-lintuhavaintopäiväkirjaan!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Opiskelija tutustuu omatoimisesti Suomen linnustoon ja dokumentoi maastolajintuntemuksen opiskelunsa havaintopäiväkirjan avulla. Havaintopäiväkirjana käytetään BirdLife Suomen ylläpitämää Tiira-lintuhavaintopäiväkirjaa. Kurssin infotilaisuudessa jaetaan lista eri elinympäristöjen tyyppilajistosta, ja niistä vaadittavista lajeista, sekä tiedotetaan Tiiran käytöstä ja sen käyttöön liittyvistä velvoitteista.

Opintojakson laajuus määrittyy raportoitujen laji- ja havaintomäärien mukaan.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Koulutusala

Luonnontieteet

Oppiaine

3205 Biologia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (755334A) tai vastaava tietämys.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 28.6.2023