Kaksi talitinttiä talvella

Lintujen maastolajintuntemus

1-5 op, Academic Year 2023-2024 , 755313A
Tällä mielenkiintoisella ja mukaansatempaavalla kurssilla saavutat lintujen maastolajituntemuksen perustason dokumentoimalla havainnot kansalliseen Tiira-lintuhavaintopäiväkirjaan!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Opiskelija tutustuu omatoimisesti Suomen linnustoon ja dokumentoi maastolajintuntemuksen opiskelunsa havaintopäiväkirjan avulla. Havaintopäiväkirjana käytetään BirdLife Suomen ylläpitämää Tiira-lintuhavaintopäiväkirjaa. Kurssin infotilaisuudessa jaetaan lista eri elinympäristöjen tyyppilajistosta, ja niistä vaadittavista lajeista, sekä tiedotetaan Tiiran käytöstä ja sen käyttöön liittyvistä velvoitteista.

Opintojakson laajuus määrittyy raportoitujen laji- ja havaintomäärien mukaan.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

3205 Biologia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (755334A) tai vastaava tietämys.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.1.2024