Lapsen kielitaidon kehittymisen tukeminen varhennetussa kieltenopetuksessa, 4 op

4 op, Academic Year 2022-2023, -
Hei A1-kieltä luokilla 1-2 opettavat! Myös esiopetuksen opettajat ovat tervetulleita. Tästä koulutuksesta saat uusinta tietoa ja toimivia työkaluja lapsen kielitaidon kehittymisen tukemiseen ja A1-kielen VOPS:n mukaiseen opettamiseen. Ilmoittaudu mukaan!


Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu työssä oleville luokan- ja aineenopettajille, jotka opettavat tai tulevat opettamaan kieliä alakoulussa, erityisesti vuosiluokilla 1-2. Myös esiopetusta antavat opettajat ovat tervetulleita. Koulutuksesta saa parhaan hyödyn, jos samasta työyhteisöstä osallistuu useampi opettaja. Tämä kurssi on helppo tehdä itseopiskeluna, ilman reaaliaikaista läsnäoloa.

Sisällöt

1. Lapsen kielitaidon kehittyminen 13.2. - 12.3.2023 (4 viikkoa)
- Aivotutkimuksen näkökulma varhennettuun kielenoppimiseen
- Näkemyksiä tämän päivän kielikasvatuksesta/-pedagogiikasta
- Varhennettu kielen opetus ja samanaikaisopettajuus
- VOPSin mukaisen opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

2. Kielitaidon kehittymisen tukeminen 13.3.-2.4.2023 (3 viikkoa)
- Kielellinen saavutettavuus: luokan kielimaisemat, erilaiset oppijat
- Osallistuminen ja osallisuus oppimisprosessissa
- Dialoginen näkemys kielestä ja kielen oppimisesta
- VOPSin mukainen arviointi

3. Palaute ja koonti 3.4.-10.4.2023 (1 viikko)

Koulutusmuoto

Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Education

Oppiaine

-

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

30 - Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Suunnittelija Anna Kuusisto
anna.kuusisto@oulu.fi

Opetus- ja kasvatusalan uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme: http://uutiskirje-topik.oulu.fi/

Viimeksi päivitetty: 17.1.2023