Lähi-idän korkeakulttuureista varhaismoderniin Eurooppaan (AVOIN YO)

2 op, Academic Year 2023-2024, AY00AN04

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .
Ilmoittaudu

Koulutuksen tiedot

Opintojaksolla opit historiaa Lähi-idän korkeakulttuureista Euroopan varhaismoderniin aikaan asti unohtamatta eri aikakausien keskeisimpiä kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia piirteitä. Kurssin keskiössä ovat historiallisesti suurten linjojen sekä kehityskulkujen hahmottaminen painotettuina Euroopan historiaan. Tarkastelun kohteena ovat myös Suomen kiinnittyminen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin sekä eri aikakausien ilmiöt ja aatevirtaukset. Opintojaksolla tutustut opettajien luentotallenteiden, kirjallisuuden ja tehtävien avulla Lähi-idän muinaisiin korkeakulttuureihin, antiikkiin sekä keskiaikaan ja varhaismoderniin aikaan Euroopassa. Alkuperäislähteiden avulla opit hahmottamaan, millaisten lähteiden varaan tietomme kyseisistä aikakausista, niiden tapahtumista ja olosuhteista rakentuvat.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Koulutusala

Humanities, social sciences, journalism and information

Oppiaine

Historia

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
https://joy.oulu.fi/fi/avoimen-yliopiston-neuvonta-ja-ohjauspalvelut
https://joy.oulu.fi/fi/yhteystiedot
Viimeksi päivitetty: 27.9.2023