Lähi-idän korkeakulttuureista varhaismoderniin Eurooppaan (AVOIN YO)

2 op, Lukuvuosi 2023-2024 , AY00AN04

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Maksuton

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Maksuton

Ilmoittaudu

Koulutuksen tiedot

Opintojaksolla opit historiaa Lähi-idän korkeakulttuureista Euroopan varhaismoderniin aikaan asti unohtamatta eri aikakausien keskeisimpiä kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia piirteitä. Kurssin keskiössä ovat historiallisesti suurten linjojen sekä kehityskulkujen hahmottaminen painotettuina Euroopan historiaan. Tarkastelun kohteena ovat myös Suomen kiinnittyminen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin sekä eri aikakausien ilmiöt ja aatevirtaukset.

Opintojaksolla tutustut opettajien luentotallenteiden, kirjallisuuden ja tehtävien avulla Lähi-idän muinaisiin korkeakulttuureihin, antiikkiin sekä keskiaikaan ja varhaismoderniin aikaan Euroopassa. Alkuperäislähteiden avulla opit hahmottamaan, millaisten lähteiden varaan tietomme kyseisistä aikakausista, niiden tapahtumista ja olosuhteista rakentuvat.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Oppiaine

Historia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
https://joy.oulu.fi/fi/avoimen-yliopiston-neuvonta-ja-ohjauspalvelut
https://joy.oulu.fi/fi/yhteystiedot
Viimeksi päivitetty: 22.3.2024