Lääketieteellisen kirjallisuuden käyttö näyttöön perustuvassa lääketieteessä (AVOIN YO)

2 op, Academic Year 2021-2022 , ay044117S

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

30 €

Koulutuksen tiedot

Kirja sisältää laajemman kokonaisuuden näyttöön perustuvan lääketieteen työkaluista ja niiden käytöstä. Siinä kerrotaan miten uudesta kirjallisuudesta saa hyötyä käytännön toimintaan ja miten erottaa hyvä näyttö huonosta. Opiskelija lukee kirjan Users’ guides to the medical literature. Essentials of evidence-based clinical practice. Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ. 3. painos, JAMAevidence McGrawHill medical, 2015 (e-kirjana kirjastossa) ja vastaa Moodle-oppimisympäristössä olevaan kysymyssarjaan. Järjestelmä antaa palautetta ja kertoo mahdollisen läpipääsyn.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2021-2022

Oppiaine

5401 Lääketiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Opintojakso ay044104S Näyttöön perustuvan lääketieteen perusteita suositellaan suoritettavaksi ennen tätä opintojaksoa.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022