Kulttuurinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023 , ay352256P

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Ilmoittautuminen

Koulutus on peruttu

Koulutuksen tiedot

Kulttuurinen osaaminen (kansainvälinen liikkuvuus, sosiaali- ja terveydenhuollon monimuotoisuus, kulttuurinen monimuotoisuus työyhteisössä, kulttuurinen osaaminen, kulttuurisesti pätevän hoidon toteuttaminen, monikulttuurinen hoitotyö ja etiikka). Kulttuurisensitiivisyys ja –halukkuus (kulttuurisensitiivisen ohjauksen lähtökohdat​, ennakkoluulot, stereotypiat, etnosentrisyys​, opiskelijan taustan kunnioittaminen​, opiskelijan tukeminen harjoittelussa ja opetuksessa). Kulttuuritietoisuus opiskelijaohjauksessa ja opetuksessa (tietoisuus omasta kulttuurista​, oman kulttuurin tunteminen​, tieto eri kulttuureista​, kulttuuriset eroavaisuudet).

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Oppiaine

5491 Terveystiede

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Viimeksi päivitetty: 21.11.2022