Kulttuuriantropologia ja arkeologia, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Lukuvuosi 2022-2023, ayA116401

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kulttuuriantropologia tutkii ihmisiä, yhteisöjä ja toiminnan kulttuurista ja sosiaalista rakentumista eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologian tavoite on analysoida erilaisia kulttuureita ja tutkia, kuinka kulttuuri vaikuttaa ihmistoimintaan, ajatteluun ja elämään. Tutkimuksen kohteena ovat kulttuurien ainutlaatuiset piirteet, mutta myös se, kuinka kulttuurit muistuttavat toisiaan. Perustutkimuksen ja koulutuksen tärkeä tehtävä on sekä parantaa vieraiden kulttuureiden ymmärtämistä että tehdä läpinäkyviksi omia kulttuurisia tapojamme. Kulttuuriantropologia pyrkii erityisesti ymmärtämään kulttuureja niiden omasta näkökulmasta. Tuotettua tietoa sovelletaan usein konkreettisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Oulun yliopiston kulttuuriantropologian ja arkeologian oppiaineet tarjoaa ainoana Suomessa laajan, myös arkeologian ja bioantropologian opintoja sisältävän opintokokonaisuuden. Opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat ympäristö-, poliittinen, uskonto ja soveltava antropologia sekä media ja visuaalinen antropologia, ja pohjoiset kulttuurit.

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, 25 op

ay687359P Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan, 5 op
ay687360P Sosiaalinen maailma, 5 op
ay687361P Biologia ja kulttuuri, 5 op
ay687362P Aineellinen kulttuuri, 5 op
ay687363P Ihminen ja ympäristö, 5 op

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1164 Kulttuuriantropologia ja yleinen arkeologia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022