Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (trauma) 2023–2025 Lahti

51 op, Academic Year 2022-2023, A700220

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Yliopiston perimä koulutusmaksu on 15 000 € (16 osallistujaa) – 17 000 € (14 osallistujaa). Katso lisäkustannukset koulutusesitteestä.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt. Löydät tällä hetkellä haettavana olevat psykoterapeuttikoulutuksemme osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Mitä

Oulun yliopisto järjestää kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen Lahdessa 2023–2025. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, hän saa pätevyyden toimia kouluttajana ja työnohjaajana traumapsykoterapeuttikoulutuksissa.

Traumapsykoterapiaa sovelletaan hoidettaessa monenlaisia mielenterveyden häiriöitä, joita on aiheutunut traumaattisten kokemusten jälkiseurauksena. Traumapsykoterapeuttinen hoito perustuu vaiheorientoituneeseen hoitomalliin. Koulutuksessa huomioidaan traumatisoitumisen koko kirjo akuutista stressihäiriöstä dissosiatiiviseen identiteettihäiriöön, painotuksen ollessa kompleksisen, kiintymyssuhteeseen liittyvän traumatisoitumisen ymmärtämisessä ja hoitamisessa. Koulutuksessa on myös huomioitu traumatisoitumisen keholliset vaikutukset ja kehon huomioiminen hoidon eri vaiheissa.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan kouluttajana ja työnohjaajana psykoterapeutin ammattinimike oikeuteen johtavissa traumapsykoterapeuttikoulutuksissa.

Kenelle

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen voivat hakea traumapsykoterapiasuuntauksen tai rinnakkaissuuntauksen (kognitiivisen, psykoanalyyttisen/-dynaamisen ja integratiivisen suuntauksen) psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden omaavat henkilöt. Rinnakkaissuuntausten hakijoilta edellytetään aikaisempia traumakoulutuksia ja/tai kokemusta traumatisoituneiden potilaiden hoitamisesta. Soveltuvuus arvioidaan yksilökohtaisesti.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvan tulee täyttää myös psykoterapeuttikoulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset. Oulun yliopistossa järjestettävien psykoterapeuttikoulutusten opiskelijoiden hakukelpoisuudesta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta (VNA 533/2018).

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa tammikuussa 2023 ja koulutuspäivät järjestetään Lahdessa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella. Hakuaika päättyy 31.10.2022. Ryhmähaastattelut pidetään 28.11.2022. Haastattelun kesto on 45 minuuttia.

Kevään 2023 koulutuspäivät ovat

12.-13.1., 9.-10.2., 16.-17.3., 5.-6.4. ja 11.-12.5. Koulutuspäivät alkavat aikaisintaan klo 8.00 ja päättyvät viimeistään klo 17.00. Ensimmäinen internaatti on 31.5.-2.6.2023.

Tulostettava koulutusesite

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Health and welfare

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Lahti

Osallistujien enimmäismäärä

16

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutuksen käytännön järjestelyt ja hakeminen:
Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)

Sisältöä koskevat tiedustelut:
Koulutusohjelman vastuuhenkilö Marko Punkanen (marko@nyanssi.net)
Viimeksi päivitetty: 1.8.2023