Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2022-2025 Oulu

80 op, Lukuvuosi 2021-2022, A700216

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

20 000 €. Lisäksi opiskelija maksaa yksilöpsykoterapiaa vähintään 50 tuntia.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt. Löydät tällä hetkellä haettavana olevat psykoterapeuttikoulutuksemme osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Mitä

Oulun yliopisto järjestää kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen Oulussa 2022 – 2025. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kokemuksellisesti sekä teorian tasolla että menetelmätyöskentelyn tasolla kaikkien eri osa-alueiden sisällä kognitiivisen käyttäytymisterapian työskentelytavan. Hän ymmärtää kognitiivisen käyttäytymisterapian tavoitteet, omaa kokonaiskuvan ja hallitsee terapeuttisen työskentelyn. Lisäksi hän osaa itsenäisesti hoitaa yksilöterapeuttina asiakkaiden moninaisia ja laajoja ongelmakenttiä. Koulutuksen tuomien valmiuksien yleisin sovellusympäristö on nuorille ja aikuisille annettava yksilöpsykoterapia.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä), opinnäytetyö ja osaamisen näyttö. Koulutus alkaa tammikuussa 2022 ja koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja yksilöhaastattelun perusteella. Hakuaika päättyy 30.9.2021. Haastattelut pidetään marraskuussa 2021 Oulussa.

Koulutuksen aloitus ja lopetuspäivät ovat ohjeellisia ja tarkentuvat myöhemmin.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

24

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutukseen hakeminen ja käytännön asiat:
Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)

Sisältöä koskevat tiedustelut:
Koulutusohjelman vastuuhenkilö Nora Kariluoma (nora.kariluoma@gmail.com)
Viimeksi päivitetty: 19.4.2023