Kirjallisuus, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Academic Year 2023-2024 , ayA110701

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista ilmoittautumisen aikataulu ja opintojen hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta.

Ilmoittautuminen

Opintokokonaisuus on peruttu

Koulutuksen tiedot

Kirjallisuuden opintojen aikana perehdytään kirjallisuuden historiaan, kirjallisuuden tutkimuksen teoriaan ja metodeihin sekä kirjallisten teosten analysointiin ja tulkintaan. Kirjallisuus nähdään yhteydessä muihin taiteenlajeihin sekä kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin.

Perusopinnot, 25 op:

AY687101P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I, 5 op
AY687154P Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle, 5 op
AY687155P Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään, 5 op
AY687171P Kirjallisuuden praktikum I, 5 op
AY687172P Kirjallisuuden praktikum II, 5 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

1107 Kirjallisuus

Opetuksen järjestäjä

Kainuun kesäyliopisto / Kainuun korkeakouluyhdistys ry
Savonlinnan kesäyliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
https://joy.oulu.fi/fi/avoimen-yliopiston-neuvonta-ja-ohjauspalvelut
https://joy.oulu.fi/fi/yhteystiedot
Viimeksi päivitetty: 11.9.2023