Kirjallisuus, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Summer 2023 , ayA110701

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta.

Koulutuksen tiedot

Kirjallisuuden opintojen aikana perehdytään kirjallisuuden historiaan, kirjallisuuden tutkimuksen teoriaan ja metodeihin sekä kirjallisten teosten analysointiin ja tulkintaan. Kirjallisuus nähdään yhteydessä muihin taiteenlajeihin sekä kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin.

Perusopinnot, 25 op:

ay687101P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I, 5 op

ay687154P Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle, 5 op

ay687155P Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään, 5 op

ay687171P Kirjallisuuden praktikum I, 5 op

ay687172P Kirjallisuuden praktikum II, 5 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2023

Oppiaine

1107 Kirjallisuus

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 25.4.2023