Kirjallisuus, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Kesä 2023, ayA110701

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kirjallisuuden opintojen aikana perehdytään kirjallisuuden historiaan, kirjallisuuden tutkimuksen teoriaan ja metodeihin sekä kirjallisten teosten analysointiin ja tulkintaan. Kirjallisuus nähdään yhteydessä muihin taiteenlajeihin sekä kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin.

Perusopinnot, 25 op:

ay687101P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I, 5 op
ay687154P Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle, 5 op
ay687155P Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään, 5 op
ay687171P Kirjallisuuden praktikum I, 5 op
ay687172P Kirjallisuuden praktikum II, 5 op

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2023

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1107 Kirjallisuus

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 25.4.2023