Kirjallisuus, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Academic Year 2022-2023, ayA110701

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot järjestävästä oppilaitoksesta.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kirjallisuuden opintojen aikana perehdytään kirjallisuuden historiaan, kirjallisuuden tutkimuksen teoriaan ja metodeihin sekä kirjallisten teosten analysointiin ja tulkintaan. Kirjallisuus nähdään yhteydessä muihin taiteenlajeihin sekä kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin.

Perusopinnot, 25 op:

ay687101P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I, 5 op
ay687154P Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle, 5 op
ay687155P Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään, 5 op
ay687171P Kirjallisuuden praktikum I, 5 op
ay687172P Kirjallisuuden praktikum II, 5 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Humanities, social sciences, journalism and information

Oppiaine

1107 Kirjallisuus

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022