Kielentuntemus 1

5 op, Lukuvuosi 2023-2024, HS00AG76
Kurssilla syvennät tietoasi suomen kielen rakenteista (kieliopista) ja saat lisää tarkkuutta omiin kirjallisiin ja suullisiin tuotoksiisi.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä suomen kielen rakenteista. Monipuolinen ja käytännönläheinen perehtyminen suomen äänne- ja muotorakenteeseen suomi toisena kielenä -oppijan näkökulmasta. Fonologian ja morfologian pääpiirteet, verbi- ja nominityypit, morfeemityypit sekä nominien ja verbien taivutus käsitellään kielenkäyttötilanteiden kautta.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Erillinen opiskeluoikeus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Koulutusala

Kieli- ja viestintäopinnot

Oppiaine

Suomen kieli, Työelämäsuomi

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Vähintään 8 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Anne Koskela (anne.koskela@oulu.fi), Topik, kieli- ja viestintäkoulutus, HuTK, suomen kieli, Sisko Brunni (sisko.brunni@oulu.fi), HuTK, suomen kieli
Viimeksi päivitetty: 5.6.2023