Kemian teolliset sovellutukset

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 782338A
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee teoriassa ja käytännössä uusia kemian teollisia sovelluksia.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Opintojaksolla tutustutaan teoriassa ja käytännössä uusiin ja nopeasti kehittyviin kemian teollisiin sovelluksiin, kuten mm. kaivannais- ja kemian teollisuuden prosesseihin, uusiutuvan energian ja biotalouden kemiallisiin sovelluksiin, energiaa varastoiviin uusiin materiaaleihin sekä metallien valmistukseen. Lisäksi opiskellaan kiertotalouden avaamia uusia mahdollisuuksia materiaalikemiassa, mm. jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisessä.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus
Erillinen opiskeluoikeus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Luonnontieteet
Tekniikan alat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi
englanti

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

90

Esitietovaatimukset

Kemian perusopintoja vastaava osaaminen.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Ulla Lassi (ulla.lassi@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 2.9.2022