Ihmiset pyörivässä hyrrässä

Kehittävällä johtajuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä

10 op, Academic Year 2022-2023 , -
Koulutuksessa toteutetaan varhaiskasvatuksen esimiehille, apulais- ja varajohtajille sekä tiiminvetäjille suunnattu täydennyskoulutus, jolla tähdätään aidon esimiesosaamisen kehittämiseen ja arjen johtajuuteen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana - ihminen ensin.

Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia kehittävään ja pedagogisesti laadukkaaseen johtamiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen.

Koulutus järjestettiin ensimmäisen kerran viime talven aikana ja koulutus sai osallistujilta paljon kiitosta ja hyvää palautetta. Erityisesti osallistujat nostivat esille vertaiskeskustelujen merkityksen, koulutuksen selkeän yhdistettävyyden käytännön työhön ja oman hyvinvoinnin merkityksellisyyden todellisen ymmärtämisen.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Koulutuksen tiedot

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja hyvinvoivan työyhteisön edellytyksiä ovat pedagogisesti kehittävällä otteella johtava esimies, jolla on taidot johtaa omaa ja työyhteisön hyvinvointia.

Koulutuksen toteutus:

Aloituswebinaari: to 25.8.2022 klo 11.45- 13.30

Kehittävä johtaminen

kouluttajat ja ajankohdat:

Marjo Huhtala

webinaari: ke 7.9.2022 klo11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ma 19.9.2022 klo 11.45-15.45

Sanna Parrila

webinaari: ke 12.10.2022 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ti 1.11.2022 klo 11.45- 15.45

Sisällöt:

- Miten kohdata työyhteisö ja sen osaaminen?

- Yhteisten päämäärien, tavoitteiden ja merkitysten rakentaminen työyhteisön ja organisaation lähtökohdista.

- Esimiehen oman asenteen vaikutus, innostuksen luominen ja henkilöstön motivaation hyödyntäminen.

Pedagoginen johtaminen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana

kouluttajat ja ajankohdat:

Marjo Mäntyjärvi, Sari Nyberg

webinaari: ke 16.11.2022 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ti 29.11.2022 klo 11.45- 15.45

Marjo Mäntyjärvi

webinaari: ti 7.2.2023 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: 16.2.2023 klo 9.45- 14

Sisällöt:

- Pedagoginen johtaminen yhteisöllisen toimintakulttuurin luojana arviointipohjaisesti

- Pedagoginen johtaminen hyvinvoinnin edistäjänä

- Varhaiskasvatuksen laadun johtaminen

- Jaettu johtajuus ja johtamisverkostot

Hyvinvointia

itsenäistä työskentelyä verkossa ja vertaiskommentointia ajalla 12/2022-2/2023

Sisällöt:

- Fyysisen ja henkisen jaksamisen merkitys työyhteisön sekä lasten hyvinvoinnin edistäjänä.

- Hyvinvoiva aikuinen kasvattaa hyvinvoivaa lasta.Arvoja ja asennetta

Kouluttaja ja ajankohdat:

Marjo Huhtala

webinaari: to 12.1.2023 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ke 25.1.2023 klo 9.45- 14

Sisällöt:

- Asenteen vahvistaminen.

- Muutoksen ymmärtäminen.

- Ajattelu, uskomukset ja mielen toiminta.

Vuorovaikutusta

Kouluttaja ja ajankohdat:

Ulla Sirviö-Hyttinen

webinaari: ke 15.3.2023 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ti 28.3.2023 klo 11.45- 15.45

Sisällöt:

- Vuorovaikutus- ja johtamistyylit osana esimies- ja alaistaitoja.

- Sosio-emotionaaliset taidot oman ja työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä.

Päätösseminaari 10.5.2023 klo 9-15

- Koulutuksessa opitun yhteenvetoa ja jakamista.

- Kehittämisen esittely.

Kehittämisen portfoliossa osallistujat valitsevat koulutuksen sisältöteemoista yhden, jota lähtevät syventämään ja soveltamaan omassa johtamisessa koulutusjakson aikana. Kehittämistyön tukena on asiantuntijaohjausta.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

40

Yhteystiedot

Annastiina Vanhala

annastiina.vanhala@oulu.fi

Opetushallitus rahoittaa hanketta, osallistuminen on osallistujille maksutonta.

Koulutus on Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus TOPIKin ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn yhteistoteutus.

Viimeksi päivitetty: 14.7.2022