Kasvu, kehitys ja oppiminen (AVOIN YO), kesä 2023

5 op, Summer 2023, ay410085P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Opintojakson keskeiset sisällöt:
- Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa
- Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä
- Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
- Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2023

Koulutusala

Education

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena- opintojakso.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.2.2023