Kasvu, kehitys ja oppiminen (AVOIN YO), kesä 2023

5 op, Kesä 2023 , ay410085P

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Opintojakson keskeiset sisällöt:
- Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa
- Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä
- Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
- Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2023

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena- opintojakso.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.2.2023