Kasvatus- ja sivistysteoria (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay411004A

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssilla
- perehdytään modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteisiin ja -käsitteisiin sekä
- tarkastellaan niiden vaikutusta modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellisteoreettiseen rakentumiseen
- pyritään lisäksi omaksumaan käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kasvatusalat

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Kasvatustieteen perusopintokokonaisuus

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 18.1.2023