Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (AVOIN YO), kesä 2023

5 op, Summer 2023 , ay410088P

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Sisältö:
- Kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, filosofiset kysymykset
- Kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut
- Kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2023

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena- opintojakso.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.2.2023