Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay410088P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Sisältö:
- Kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, filosofiset kysymykset
- Kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut
- Kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kasvatusalat

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena- opintojakso.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 18.1.2023