none

Kaivostekniikan perusta (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , 492601A
Tällä kurssilla opit kaivostekniikan perusteet, kuten yleisimmät kivenlouhinta- ja kaivossuunnittelun menetelmät

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Mineraaliesiintymien hyödyntämisessä käytettävät tekniset ratkaisut, yleisimmät kaivossuunnittelun ja kivenlouhinnan menetelmät, erilaiset kaivostoiminnan tukitehtävät, kuten esiintymien kannattavuusselvitykset, ympäristöselvitykset ja kaivostoiminnan työturvallisuus.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

4391 Kaivos- ja rikastustekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

3

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 4.8.2023