none

Kaivostekniikan perusta

5 op, Academic Year 2022-2023, 492601A
Tällä kurssilla opit kaivostekniikan perusteet, kuten yleisimmät kivelouhinta- ja kaivossuunnittelun menetelmät

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Mineraaliesiintymien hyödyntämisessä käytettävät tekniset ratkaisut, yleisimmät kaivossuunnittelun ja kivenlouhinnan menetelmät, erilaiset kaivostoiminnan tukitehtävät, kuten esiintymien kannattavuusselvitykset, ympäristöselvitykset ja kaivostoiminnan työturvallisuus.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Natural sciences, mathematics and statistics
Engineering, manufacturing and construction

Oppiaine

4391 Kaivos- ja rikastustekniikka

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.11.2022