Johtaminen ja opetushallinto

25 op, Academic Year 2021-2022 , -
Koulutus on suunnattu rehtorin tehtäviin hakeutumista suunnitteleville opettajille.
Koulutus antaa rehtorin pätevyyden.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

2 600 € (maksetaan viidessä erässä)

Koulutuksen tiedot

Huom! Tämä koulutus on käynnissä. Katso seuraavan, helmikuussa 2024 käynnistyvän koulutuksen tiedot ja ilmoittautuminen täältä.

Opintokokonaisuus vastaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa esitettyjä rehtorin kelpoisuuteen kuuluvia yliopiston järjestämiä opetushallinnon opintoja (asetus nro 986/1998, 2§). Opintokokonaisuus muodostuu viidestä jaksosta, joista voidaan suorittaa myös vain osan. Jos suoritat vain osan koulutuksesta, ota yhteyttä yhteyshenkilöön.

Kokonaisuuden opintojaksot

1. Oppilaitosjohtamisen perusteet, 6 op (kevät 2022)

Kevään lähijaksot: 28.-29.1, 25.-26.2, 25.-26.3 ja 22.-23.4.2022

Jaksolla luodaan käsitys oppilaitosjohtamisesta, sen kehityssuunnista sekä johtajuuden perusteista koulutuspoliittisten linjausten ja muuttuvan toimintaympäristön viitekehyksessä. Teoreettisen pohdinnan ja käytännön esimerkkien avulla jäsennetään osallistujien kuvaa oppilaitosjohtajuudesta ja johtajuuden tehtävistä eri oppilaitosmuodoissa. Jaksolla perehdytään myös esimies- ja työyhteisöviestintään.

Toteutustapa:

 • Neljä lähiopetusjaksoa (pe klo 16.15-19 ja la klo 9.30-15)
 • Oppimispäiväkirja ja ennakkotehtäviä
 • Vertaiskommentointia verkossa

2. Talouden perusteet, 4 op (syksy 2022)

Jakson aikana tutustutaan talouden lainsäädännön taustaan, keskeiseen termistöön, talousarvioprosessiin, budjetin valmistelun lainalaisuuksiin, talouden ohjaukseen ja seurantaan, talouteen liittyviin järjestelmiin sekä rahoituksen perusteisiin ja erityispiirteisiin eri kouluasteilla.

Toteutustapa:

 • Yksi lähiopetusjakso, etätyöpaja ja verkkotyöskentelyä
 • Yksilö- ja ryhmäoppimistehtäviä

3. Yhteisöllisyys ja hyvinvointi työyhteisön voimavarana, 5 op (syksy 2022 - kevät 2023)

Jakson aikana perehdytään yhteisöllisen toiminnan edellytysten luomiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi tarkastellaan työyhteisötaitoja henkilökohtaisen viestinnän näkökulmasta.

Toteutustapa:

 • Kolme lähiopetusjaksoa ja verkkotyöskentelyä
 • Yksilö- ja ryhmäoppimistehtäviä
 • Vertaiskommentointia verkossa

4. Hallinto ja lainsäädäntö, 6 op (kevät 2023)

Jaksolla perehdytään opetusalan hallintoon ja rakenteisiin sekä hallintoviranomaisten tehtäviin, toimivaltaan ja menettelytapoihin. Lisäksi tutustutaan opetusalan toimintaa ohjaaviin ja tukeviin säädöksiin ja niiden soveltamiseen, hallinnon oikeussuojaan, oppilaitoksen henkilöstöhallintoon, henkilöstön rekrytointia ja työ- ja virkasuhdetta koskeviin periaatteisiin sekä julkisen vallan käyttämiseen ja kunnallisoikeuden perusteisiin. Jaksolla opiskelija oppii etsimään tietoa juridisista lähteistä.

Toteutustapa:

 • Kaksi lähiopetusjaksoa ja verkkotyöskentelyä
 • Yksilö ja ryhmäoppimistehtäviä

5. Laatutyö johtamisen ja kehittämisen välineenä -online, 4 op (syksy 2023)

Jaksolla tarjotaan näkökulmia oppilaitosten toiminnan arviointiin, strategiseen ja laadulliseen kehittämiseen ja jatkuvan kehittämisen kulttuuriin. Lisäksi tutustutaan oppilaitosten laatutyön periaatteisiin ja käytännön sovelluksiin.

Toteutustapa:

 • Yksi lähiopetusjakso ja verkko-opiskelua
 • Yksilöoppimistehtäviä
 • Vertaiskommentointia verkossa

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2021-2022

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

20

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Satu Soila
satu.soila@oulu.fi
p. 029 448 7360
Viimeksi päivitetty: 10.11.2023