Johdatus tilastotieteeseen

5 op, Academic Year 2022-2023 , 806118P
Tilastotieteen perustaitoja tarvitaan kaikilla aloilla sekä osana medialukutaitoa. Tutustu nyt tilastotieteen perusteisiin!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Kurssin sisältö:

  • havaintoaineiston hankinta mm. otanta
  • muuttujat ja niiden mittaaminen
  • aineistolle sopivien kuvailevien menetelmien valinta ja niiden toteuttaminen: taulukot, kuviot ja tunnusluvut
  • todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja laskusäännöt, Bernoulli- ja normaalijakauma
  • tilastollinen testaus ja luottamusvälit suhteelliselle osuudelle ja jatkuvan muuttujan odotusarvolle
  • tilasto-ohjelmiston käyttö yksinkertaisissa aineiston analyyseissä

Aikataulu löytyy Pepistä osoitteesta https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/806118P/6052

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

3266 Tilastotiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.1.2023