Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, kevät 2023 (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023 , ay810136P
Ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä on kaikkialla, ja ne vaikuttavat jokaisen elämään. Siksi tietojenkäsittelytiede on nykyään osa yleissivistystä.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0€

Koulutuksen tiedot

Opintojakso koostuu tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita, keskeisiä käsitteitä, historiallisesti merkittävää ja ajankohtaista tutkimusta, käytännön työelämää sekä hyvää tieteellistä käytäntöä ja ammattietiikkaa kuvaavista verkkoluennoista. Lisäksi tutustutaan tieteelliseen työhön liittyviin taitoihin kuuntelun, lukemisen, kriittisen ja luovan ajattelun, aineiston haun, jäsentämisen, pohdinnan ja kirjallisen esittämisen avulla.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Oppiaine

3259 Tietojenkäsittelytiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.3.2023