None

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay810136P
Ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä on kaikkialla, ja ne vaikuttavat jokaisen elämään. Siksi tietojenkäsittelytiede on nykyään osa yleissivistystä.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0€

Koulutuksen tiedot

Opintojakso koostuu tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita, keskeisiä käsitteitä, historiallisesti merkittävää ja ajankohtaista tutkimusta, käytännön työelämää sekä hyvää tieteellistä käytäntöä ja ammattietiikkaa kuvaavista verkkoluennoista. Lisäksi tutustutaan tieteelliseen työhön liittyviin taitoihin kuuntelun, lukemisen, kriittisen ja luovan ajattelun, aineiston haun, jäsentämisen, pohdinnan ja kirjallisen esittämisen avulla.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

3259 Tietojenkäsittelytiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 19.6.2023