none

Johdatus Suomen kallioperägeologiaan ja malmigeologiaan (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024, 771115P
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvailla Suomen kallioperän pääyksiköt ja osaa nimetä ne stratigrafisen aseman ja ikäsuhteiden perusteella.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies
Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

0 €

Ilmoittaudu

Koulutuksen tiedot

Kronostratigrafian ja litostratigrafian käsitteistö, Suomen arkeeinen ja proterotsoinen kallioperä sekä nuoremmat kallioperäyksiköt. Maankamaran raaka-ainevarat, malmien jaottelu ja yleiset syntyprosessit, malminetsintämenetelmät.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Koulutusala

Natural sciences, mathematics and statistics
Engineering, manufacturing and construction

Oppiaine

3256 Geologia ja mineralogia

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

10

Esitietovaatimukset

Mineralogian peruskurssi (771102P), Geologian peruskurssi I (771113P), Geologian peruskurssi II (771114P) tai vastaavat tiedot.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 6.11.2023