Johdatus lääketieteen alalle (AVOIN YO)

2 op, Academic Year 2021-2022, ay043001Y

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Independent study

Toteutusaika

-

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

- Lääkäriys: lääkärin ammattiin kasvu, stressinhallinta ja hyvinvointi, terveydenhuollon etiikan pääperiaatteet - Tutustuminen terveyspalvelujärjestelmään: terveyspalvelujärjestelmän rakenne ja toiminta, vuorovaikutus hoitosuhteessa - Peruselvytys: hätäensiapu, tajuton potilas ja sairauskohtaukset, vammat ja myrkytykset, eloton potilas

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2021-2022

Koulutusala

Medicine, dental and pharmacy

Oppiaine

5401 Lääketiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022