none

Johdatus kaivannaisalaan (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , 491101P
Tällä johdantokurssilla opit kaivoksen perustamisen alusta loppuun asti!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Kaivoksen perustamisen eri vaiheet: malminetsintä, ympäristötutkimukset, geofysikaaliset ja –kemialliset määritykset, kaivos- ja rikastustekniikan peruskäsitteet.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

4391 Kaivos- ja rikastustekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

5

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 4.8.2023