Johdatus erityiskasvatuksen perusteisiin (AVOIN YO)

2 op, Academic Year 2021-2022 , ay402100P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä

Koulutuksen tiedot

Inkluusion ja erityiskasvatuksen keskeiset käsitteet. Yleisen, tehostetun, erityisen tuen määrittäminen.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2021-2022

Koulutusala

Education

Oppiaine

2551 Erityispedagogiikka

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

20

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022