Johdatus biokemiaan (AVOIN YO)

2 op, Academic Year 2022-2023 , ay740159P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Biokemia on luonnontiede, jossa tutkitaan eliöiden kemiallista rakennetta ja niissä tapahtuvia kemiallisia muutoksia. Tutkimuskohteina ovat elämän erilaiset ilmiöt molekyylitasolla ihmisissä, eläimissä, kasveissa ja mikro-organismeissa. Biokemian tieteenalan tutkimustietoa voidaan hyödyntää lääkeiden ja elintarvikkeiden kehitystyössä. Johdatus biokemiaan opintojaksolla tutustutaan biokemian tieteenalaan. Tutustutaan biokemistin työnkuvaan. Pohditaan, miten biokemia näkyy jokapäiväisessä arjessamme. Kuinka biokemiaa hyödynnetään monilla eri aloilla.

Opintojaksolla tutustutaan virtuaalisesti biokemian laboratorioon. Solut ovat tärkeitä biokemian tutkimusaineistoa. Opintojaksolla tarkastellaan solujen perustoimintoja ja kuinka soluja käytetään biokemiallisissa tutkimuksissa.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

3254 Biokemia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

50

Esitietovaatimukset

Ei

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 6.3.2023