Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2022-2026 Seinäjoki

79 op, Academic Year 2022-2023 , -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu on 21 000 EUR. Lisäksi opiskelija maksaa itse yksilöpsykoterapian.

Koulutuksen tiedot

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt. Löydät tällä hetkellä haettavana olevat psykoterapeuttikoulutuksemme osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Mitä

Oulun yliopisto järjestää integratiivisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen Seinäjoella 2022 – 2026. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Integratiivinen psykoterapia perustuu näkökulmaan psykoterapeuttisesta hoidosta, jossa keskitytään eri psykoterapiasuuntauksille yhteisiin tutkitusti muutosta tuottaviin tekijöihin. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti psykoterapeuttisen vuorovaikutussuhteen, muutosmekanismien ja tehokkaiden tekniikoiden sekä psykoterapeutin oman toiminnan ja ominaisuuksien merkitys psykoterapeuttisen muutoksen edistämisessä.

Koulutuksen tavoitteena on oppia viemään itsenäisesti läpi yksilöpsykoterapeuttinen hoitoprosessi soveltaen integratiivisen psykoterapian periaatteita ja työtapaa. Integratiivisen psykoterapian lähtökohtana on asiakkaan ja terapeutin välinen hyvä yhteistyösuhde, ja lähestymistavan luonteeseen kuuluu joustavuus ja avoimuus eri koulukuntien käsitteellistämis- ja työtapoja kohtaan. Tämän vuoksi se soveltuu kaikkien keskeisten mielenterveyshäiriöiden hoitomenetelmäksi. Koulutuksen tuomien valmiuksien yleisin sovellusympäristö on nuorille ja aikuisille annettava yksilöpsykoterapia.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: https://www.oulu.fi/fi/joy/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Miten

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja parihaastattelun perusteella. Hakuaika päättyy 31.7.2022.

Parihaastattelut pidetään 22. - 23.8.2022 Seinäjoella. Jokainen osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä. Varaa nämä päivät kalenteristasi, emme voi järjestää haastatteluja muina päivinä.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa joulukuussa 2022 ja koulutuspäivät järjestetään Seinäjoella. Syyslukukaudella 2022 alustavat teoriapäivät ovat 1 - 2.12. Kevätlukukaudella 2023 alustavat teoriapäivät ovat 9 - 10.2., 20 - 21.4., ja 8.6. Näiden lisäksi keväällä 2023 on neljä ryhmätyönohjauskertaa, joiden aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen ilmoitetut aloitus- ja lopetuspäivät ovat alustavia, muutokset mahdollisia.

Tulostettava koulutusesite

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Seinäjoki

Osallistujien enimmäismäärä

24

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutuksen käytännön järjestelyt ja hakeminen:
Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 1.8.2023