Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2022-2026 Oulu

79 op, Lukuvuosi 2021-2022, A700219

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu on 12 600 €, lisäksi opiskelija maksaa itse ryhmätyönohjauksen 7200 € + alv sekä yksilöpsykoterapian

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt. Löydät tällä hetkellä haettavana olevat psykoterapeuttikoulutuksemme osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Mitä

Oulun yliopisto järjestää integratiivisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen Oulussa 2022 – 2026. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Integratiivinen psykoterapia perustuu näkökulmaan psykoterapeuttisesta hoidosta, jossa keskitytään eri psykoterapiasuuntauksille yhteisiin tutkitusti muutosta tuottaviin tekijöihin. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti psykoterapeuttisen vuorovaikutussuhteen, muutosmekanismien ja tehokkaiden tekniikoiden sekä psykoterapeutin oman toiminnan ja ominaisuuksien merkitys psykoterapeuttisen muutoksen edistämisessä.

Koulutuksen tavoitteena on oppia viemään itsenäisesti läpi yksilöpsykoterapeuttinen hoitoprosessi soveltaen integratiivisen psykoterapian periaatteita ja työtapaa. Integratiivisen psykoterapian lähtökohtana on asiakkaan ja terapeutin välinen hyvä yhteistyösuhde, ja lähestymistavan luonteeseen kuuluu joustavuus ja avoimuus eri koulukuntien käsitteellistämis- ja työtapoja kohtaan. Tämän vuoksi se soveltuu kaikkien keskeisten mielenterveyshäiriöiden hoitomenetelmäksi. Koulutuksen tuomien valmiuksien yleisin sovellusympäristö on nuorille ja aikuisille annettava yksilöpsykoterapia.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, yksillöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa syyskuussa 2022 ja koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja parihaastattelun perusteella. Hakuaika päättyy 31.1.2022. Parihaastattelut pidetään huhtikuussa 2022 Oulussa. Haastatteluun kutsuttu hakija osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä. Haastattelun kesto on 45 minuuttia.

Koulutuksen ilmoitetut aloitus- ja lopetuspäivät ovat ohjeelliset ja tarkentuvat myöhemmin.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

24

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutuksen käytännön järjestelyt ja hakeminen:
Koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)

Sisältöä koskevat tiedustelut:
Koulutusohjelman vastuuhenkilö Hannele Mäntysaari-Hetekorpi (hannele.mantysaari-hetekorpi@kolumbus.fi)
Viimeksi päivitetty: 19.4.2023