Ilmastotoimijaksi kasvu (AVOIN YO)

2 op, Lukuvuosi 2023-2024 , AY00AM53

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Ilmastonmuutos laaja-alaisena ja monitieteisenä ilmiönä
- Systeemisen ajattelun taidot monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtämisen tukena
- Ilmastonmuutokseen liittyvät yhteiskunnalliset, globaalit, eettiset ja kasvatukselliset kysymykset
- Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli
- Ilmastokasvatuksen tavoitteet, näkökulmat ja työtavat
- Kokemusten, arvojen, asenteiden, tunteiden ja toiminnan esteiden huomioiminen ilmastokasvatuksessa

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Oppiaine

Kestävä kehitys

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

20

Esitietovaatimukset

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 13.9.2023