Hyvinvoiva opettaja (TÄYD KOUL)

2 op, Lukuvuosi 2022-2023, -
Koulutuksen keskiössä on lukio-opettaja ja hänen hyvinvointinsa. Tavoitteena on tukea opettajien jaksamista omassa työssään. Koulutuksessa tunnistetaan jokaisen vahvuuksia ja voimavaroja osana työhyvinvointia, pyritään päästämään irti yliajattelusta sekä tutustutaan tunnetyöskentelyyn periaatteisiin. Kouluttajina toimivat lisensoitu Voimakehä -valmentaja ja erityisopettaja Ullamaija Niskanen sekä psykologi, psykoterapeutti Hannamaija Rauhala.

Koulutus on osa laajempaa Oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen lukiossa -koulutushanketta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille ilmainen.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Työskentelytapoina webinaarit, työpajat, oppimistehtävät ja verkkokeskustelut. Koulutus sisältää työhön ja arkeen sovellettavia osallistavia tehtäviä. Koulutus on tarkoitettu lukion opetushenkilöstölle. Koulutus polkaistaan käyntiin tunnin mittaisella aloituswebinaarilla 13. maaliskuuta 2023.

Teemat

  • Positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan menetelmät työhyvinvoinnin ja työnimun lisääjänä 
  • Itsetuntemus sekä omien yksilöllisten vahvuuksien ja voimavarojen vahvistaminen osana työhyvinvointia 
  • Välineitä omien vahvuuksien tunnistamiseen, jäsentämiseen ja sanoittamiseen sekä ymmärrys niiden laaja-alaisesta vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 
  • Laajan vahvuusajattelun hyödyntäminen opetus- ja ohjaustyössä  
  • Hyvinvointiin vaikuttavien skeemojen ja meemien tunnistaminen ja huomiointi arjen tilanteissa.

  • Omien tunteiden ja tarpeiden tiedostaminen sekä tunnetyöskentelyn periaatteet

  • Vireystilan ja kehon aistimusten havainnointi, merkitys ja säätely, yliajattelusta vapautuminen

Webinaarien aikataulu

  • 13.3 klo 14-15, Hanna Käyrä ja Satu Soila
  • 14.3 ja 28.3 klo 14-17, Ullamaija Niskanen
  • 11.4 ja 25.4 klo 14-17, Hannamaija Rauhala

 

 

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kasvatusalat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

30 - Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Hanna Käyrä, hanna.kayra@oulu.fi
Suunnittelija, Täydentävien opintojen keskus
Viimeksi päivitetty: 20.2.2023