Hybridiopetusosaaminen koulutuksessa (AVOIN YO)

2 op, Lukuvuosi 2023-2024 , AY00AM79
Opintojaksolla perehdytään hybridiopetuksessa tarvittavaan osaamiseen, hybridiopetuksen etuihin ja haasteisiin sekä harjoitellaan hybridiopetuksen soveltamista erilaisin menetelmin erilaisiin opetussisältöihin.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Maksuton

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Maksuton

Siirry tästä Hybridiopetusosaaminen koulutuksessa -MOOCiin

Koulutuksen tiedot

Moduuli 1: Orientaatio opintojaksolle:  
Omat tavoitteet, hybridiopetuksen käsite, hybridiopetuksen edut/haasteet, opiskelijan rooli hybridiopetuksessa, hybridiopetuksen soveltaminen erilaisiin opetussisältöihin, hybridiopetuksen tukimateriaali

​Moduuli 2: Pedagogiset lähtökohdat: 
Pedagogisen suunnitelman rakentaminen, opettajan rooli, opiskelijan oppimisprosessin tukeminen hybridiopetuksessa

​Moduuli 3: Teknologiset lähtökohdat: 
Hybridiopetuksen teknologiset lähtökohdat, ratkaisut/sovellukset, opiskelijoiden välineet ja osaamisen tukeminen, teknologinen suunnitelma hybridiopetukseen 

​Moduuli  4: Opetusmenetelmät vuorovaikutuksellisessa hybridiopetuksessa: 
Sosiaalinen vuorovaikutus ja sen merkitys oppimiseen, sosioemotionaalista vuorovaikutusta tukevat menetelmät hybridiopetuksessa/koulutuksessa.

​Moduuli  5: Opetusmenetelmät yhteisöllisessä hybridiopetuksessa: 
Yhteisöllinen oppiminen käsitteenä, yhteisöllisen oppimisen edut ja haasteet, erilaiset yhteisöllisen oppimisen menetelmät hybridiopetuksessa, opiskelijoiden oppimisen tukeminen yhteisöllisessä oppimisessa

​Moduuli  6:  Arviointi ja palautteenanto hybridiopetuksessa: 
Arvioinnin merkitys, itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi hybridiopetuksessa, jatkuva oppiminen

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Oppiaine

Terveystieteet

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Ei

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 26.1.2024