Hoitotiede tieteenä (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024, ay353301S
Jaksolla perehdytään hoitotieteen kehitykseen, tutkimuksen suuntauksiin, painopisteisiin ja tutkimuskohteisiin.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

1. Yliopisto-opintoihin orientoituminen ja integroituminen tiedeyhteisöön
2. hoitotieteen kehitys
3. tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet
4. hoitotieteellisen tiedon merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Koulutusala

Health and welfare

Oppiaine

5403 Hoitotiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 17.8.2023