Hoitotiede tieteenä (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2023-2024 , ay353301S
Jaksolla perehdytään hoitotieteen kehitykseen, tutkimuksen suuntauksiin, painopisteisiin ja tutkimuskohteisiin.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Koulutuksen tiedot

1. Yliopisto-opintoihin orientoituminen ja integroituminen tiedeyhteisöön
2. hoitotieteen kehitys
3. tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet
4. hoitotieteellisen tiedon merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Oppiaine

5403 Hoitotiede

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 17.8.2023