Hoitotiede tieteenä (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023, ay353301S

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Yliopisto-opintoihin orientoituminen ja integroituminen tiedeyhteisöön, hoitotieteen kehitys, tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet, hoitotieteellisen tiedon merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Health and welfare

Oppiaine

5403 Hoitotiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 21.11.2022