GIS-perusteet ja kartografia

5 op, Academic Year 2022-2023, 790101P
Tutustu nyt paikkatietojärjestelmän (GIS) ja kartografian perusteisiin!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksullinen, hinta 75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Opintojaksolla opitaan geoinformatiikan ja kartografian peruskäsitteet, paikkatiedon rakenteen ominaisuudet sekä kartografisen visualisoinnin ja tilastografiikan keskeiset periaatteet. Erityisesti opintojaksolla painotetaan erilaisten teemakarttojen ominaisuuksia ja karttojen soveltamista eri käyttötarkoituksiin.

Harjoituksissa perehdytään lisäksi paikkatiedon tuottamiseen itse sekä tietokantakyselyjen tekemiseen paikkatietoaineistoista. Opintojakson harjoituksissa käytetään pääasiassa ArcGIS Pro -paikkatieto-ohjelmistoa, mutta opintojaksolla tutustutaan myös avoimen lähdekoodin QGIS-ohjelmistoon.

Aikataulu löytyy Pepistä osoitteesta: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/790101P/270

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Natural sciences, mathematics and statistics

Oppiaine

3203 Maantiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 10.1.2023