Geoympäristötekniikka (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , 485306S
Tällä kurssilla opit mm. ympäristölainsäädännöstä ja pilaantuneen maan kunnostamisesta

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Ympäristölainsäädännön vaatimukset ja kansalliset ohjeet pilaantuneen maan kunnostamisprojekteihin liittyen, pilaantuneen maan kunnostuksen yleissuunnitelma laatiminen case-kohteeseen, perehtyminen maaperän tilaa korjaaviin ja pilaantumista ennaltaehkäiseviin ympäristöteknisiin ratkaisuihin ja niiden toteuttamiseen, maaperä väliaineena ja haitta-aineiden kulkeutuminen maaperässä, jätteenkäsittelyalueet ja niiden rakenteet, teollisuuden sivutuotteet ja sivutuotteiden hyötykäyttö, patojen ja kaivosaltaiden rakenteet, kaivosympäristöjen haasteet, kaukokartoituksen hyödyntäminen geoympäristötekniikan sovelluksissa.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

4393 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

5

Esitietovaatimukset

Esitietona vaaditaan: Kurssin suorittamista varten opiskelijalla on oltava hyvät perustiedot maaperän käyttäytymisestä väliaineena, tuntea maalajit ja niiden perusominaisuudet, veden virtaus maaperässä, kemiallista osaamista ja ymmärrystä erilaisista yleisimmistä haitta-aineista sekä ymmärrystä pohjarakentamisesta.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 25.8.2023