Fysikaalinen Kemia I

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, 781303A
Miten kemialliset systeemit hakeutuvat kohti tasapainotilaa ja kuinka termodynamiikan piirteitä voidaan käyttää kemian ilmiöiden selittämiseen.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Opintojakson keskeinen sisältö: Kaasujen ominaisuuksia, Termodynamiikan pääsäännöt, Puhtaiden aineiden fysikaaliset muutokset, Yksinkertaiset seokset, Faasidiagrammit & Kemiallinen tasapaino.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus
Erillinen opiskeluoikeus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

90

Esitietovaatimukset

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jouni Pursiainen (jouni.pursiainen@oulu.fi).
Viimeksi päivitetty: 7.3.2022