Espanjan jatkokurssi II - Español intermedio II (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay905029Y

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Kurssilla tehdään rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämis-
harjoituksia sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia muun muassa seuraavista aiheista: työnhaku, ympäristö ja sen suojelu, tulevaisuuden suunnitelmat, ruoka- ja elokuvakulttuuri.

Rakenteista syvennetään ser- ja estar-verbien ja passiivin hallintaa sekä relatiivipronominin käyttöä. Uutena asiana harjoitellaan esimerkiksi subjunktiivin menneen ajan aikamuotoja ja niiden käyttöä.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

8011 Kieliopinnot, espanja

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Espanjan alkeiskurssi I ja II sekä espanjan jatkokurssi I

Viimeksi päivitetty: 22.6.2023