Erilliset opettajan pedagogiset opinnot

60 op, Lukuvuosi 2023-2024 , -
Erilliset opettajan pedagogiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden hankkia pedagoginen pätevyys kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen tiedot

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka on mahdollista suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja opettajan pedagogisista opinnoista (35 op).

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) suorittanut henkilö voi toimia kasvatusalan opetustehtävissä ammatillisella toisella asteella, vapaan kansansivistystyön oppilaitoksissa sekä yksityisten koulutusorganisaatioiden järjestämässä koulutuksessa ja perustutkintonsa aineyhdistelmästä riippuen esim. psykologian opettajana lukiossa ja/tai ammatillisella toisella asteella. HUOM! Lukion aineenopettajan ja ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus on henkilöllä, jolla on suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvänä yhdessä opetettavassa aineessa 120 op:n laajuiset opetettavan aineen opinnot ja kussakin muussa opetettavassa aineessa 60 op:n laajuiset opetettavan aineen opinnot.

Tarkemmat tiedot koulutuksesta, valintaperusteet ja hakulomake löytyvät Opintopolku.fi palvelusta: Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

7

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

study.education(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 13.6.2023