ENNAKKOTIETO: Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 84 op 2024-2028 Oulu

84 op, Academic Year 2024-2025, -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Hinta ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Mitä

Psykodynaaminen lasten ja nuorten hoitoon keskittyvä psykoterapeuttikoulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä häiriöistä ja niiden hoitamisesta. Koulutuksessa paneudutaan psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen eri kehitysvaiheissa, psyykkisen tilanteen arvioon ja hoitomenetelmän valintaan, psykoanalyyttisen psykoterapian teoriaan ja menetelmään, eritasoisiin psyykkisiin häiriöihin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen tapausseminaarin, omien koulutuspotilaiden ja työnohjausten muodossa. Opiskelija oppii psykodynaamisen teorian kasvusta ja kehityksestä lapsuus- ja nuoruusiässä sekä psykoanalyyttisen psykoterapian peruskäsitteet ja menetelmän. Opiskelija tutustuu lapsuus- ja nuoruusiän kehityksen häiriöihin ja niiden arvioimiseen ja hoitoon psykodynaamisella psykoterapialla. 

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus lasten ja/tai nuorten parissa tehdyssä mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä lasten ja nuorten parissa koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteestahttps://www.oulu.fi/fi/joy/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Miten

Koulutuksen laajuus on 84 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, ryhmätyönohjausta, yksilötyönohjausta, omaa koulutuspsykoterapiaa (yksilöpsykoterapia), asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Hakuaika alkaa keväällä 2023. Koulutus alkaa syksyllä 2024. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.
 

Koulutusesite tulee tähän myöhemmin. 

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2024-2025

Koulutusala

Health and welfare

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

12

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Käytännön järjestelyt ja opiskelijavalintaan liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)
suunnittelija Mari Kiljunen (mari.kiljunen@oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 7.6.2023