ENNAKKOTIETO: Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus 80 op 2024-2027 Oulu

80 op, Lukuvuosi 2023-2024, -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Mitä

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja persoonallisuusteorioihin, joissa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Psyykkisen todellisuuden luonteeseen vaikuttavat erilaiset vuorovaikutussuhteissa syntyneet häiriöt, traumat ja puutteet sekä synnynnäinen konstituutio, jotka aiheuttavat myöhemmin elämässä eri tavoin aktivoituessaan psyykkisiä ongelmia. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja korjaamaan psyykkisten häiriöiden seurauksia sekä uudelleen aktivoimaan pysähtynyt psyykkinen kasvu.

Koulutuksen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen psykoterapiamenetelmän oppiminen. Menetelmä pohjautuu psykoanalyyttiseen teorianmuodostukseen ja menetelmän vaikuttavuudesta saatuun näyttöön mielenterveyden häiriöiden hoidossa.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteestahttps://www.oulu.fi/fi/joy/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Miten

Koulutuksen laajuus on 80 op ja se toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, yksilö- ja ryhmätyönohjausta, yksilöpsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Hakuaika alkaa maaliskuussa 2023. Koulutus alkaa keväällä 2024. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.
 

Koulutusesite tulee tähän maaliskuussa 2023. 

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

12

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Käytännön järjestelyt ja opiskelijavalintaan liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)
suunnittelija Mari Kiljunen (mari.kiljunen@oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 24.2.2023