Elokuvatutkimus, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Academic Year 2022-2023 , ayA113101

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Elokuvatutkimuksen opinnoissa perehdytään elokuvaan ja audiovisuaaliseen mediakulttuuriin historiallisena, kulttuurisena ja esteettisenä ilmiönä. Oppiaineen painotus on teknologisesti, esteettisesti ja institutionaalisesti vakiintuneessa elokuvassa, jonka historian ja nykyisyyden valossa tarkastellaan myös muun audiovisuaalisen kulttuurin kehitystä ja nykytilaa. Oppiaine antaa opiskelijalle perusvalmiudet analysoida ja tarkastella teoreettisesti elokuvan esteettisiä piirteitä ja institutionaalisia suhteita sekä niiden kehitystä. Tämän ohella elokuvatutkimuksen opinnot tähtäävät mediakulttuurin, sen kehityskulkujen ja teknologisten ilmenemismuotojen laajempaan historialliseen ymmärtämiseen. Audiovisuaalinen mediakulttuuri muodostaa niin olennaisen osan modernia yhteiskuntaa, että sen ymmärtäminen on välttämätöntä kaikelle kulttuurintutkimukselle. Elokuvatutkimuksen opintokokonaisuus tukeekin erinomaisesti kaikkia humanistisesti ja yhteiskunnallisesti suuntautuneita kulttuurintutkimuksen muotoja.

Elokuvatutkimus, perusopinnot 25 op

Pakolliset opintojaksot (yht. 15 op):

ay687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen 5 op

ay687515P Elokuvan historia 5 op

ay687516P Elokuva-analyysi 5 op

Valitaan kaksi seuraavista (yht. 10 op):

ay687517P Mediakasvatuksen perusteet 5 op

ay687518P Elokuva ja historiantutkimus 5 op

ay687519P Elokuvan lajit 5 op

ay687522P Elokuvatutkimuksen teorian perusteet 5 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

1131 Elokuvatutkimus

Opetuksen järjestäjä

Savonlinnan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022