Eliömaantiede

5 op, Academic Year 2023-2024 , 750173P
Millaisia syitä ja malleja eliöiden levinneisyyden taustalla on ja millä tavalla ihminen on vaikuttanut niihin? Entä millä tavalla Suomen eliöstö on rakentunut?

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies
Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Kurssilla perehdytään yleisiin levinneisyyden syihin ja malleihin, ennen kaikkea levinneisyyteen vaikuttaviin historiallisiin, evolutiivisiin, maantieteellisiin, ilmastollisiin ja ekologisiin tekijöihin. Oman osansa muodostavat myös ihmisen vaikutus eliöstön levinneisyyksiin sekä Suomen eliöstön rakentuminen. Lisäksi opitaan myös eliömaantieteen tutkimusmenetelmiä.

Tarkempi kurssiaikataulu löytyy Pepin opinto-oppaalta osoitteesta: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/750173P/10603

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

3205 Biologia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

30

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 28.6.2023