Elämänkatsomustieto, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Summer 2023 , ayA113301

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Literature exam

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta.

Koulutuksen tiedot

Katsaus oppiaineeseen

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op - ay700677P

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op - ay700678P

Etiikan perusteet 5 op - ay700679P

Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op - ay700680P

Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op - ay700681P

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2023

Oppiaine

1133 Elämänkatsomustieto

Opetuksen järjestäjä

Kymenlaakson kesäyliopisto
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Mikkelin kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Savonlinnan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 25.4.2023