Elämänkatsomustieto (AVOIN YO)

2 op, Academic Year 2023-2024 , ay00AH79

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

30 €

Koulutuksen tiedot

Opintojakso koostuu peruskoulun elämänkatsomustiedon ainedidaktiikan opetuksesta.

Opintokokonaisuus on tärkeä täydennys niille, jotka eivät ole opiskelleet elämänkatsomustietoa omissa monialaisissa opinnoissaan.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

25

Esitietovaatimukset

On suorittanut tai suorittamassa luokanopettajan monialaisia opintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 30.6.2023