Elämänkatsomustieto, aineopinnot (AVOIN YO)

35 op, Academic Year 2023-2024 , ayA113302

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Literature exam

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Elämänkatsomustiedolle ominaisen ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Etiikan erityiskysymyksiä 5 op - AY700682A
  • Maailman uskonnot 5 op - AY700676A
  • Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op - AY700683A
  • Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op - AY700684A
  • Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op - AY700685A
  • Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op - AY700686A
  • Tieteen ja uskonnon suhde 5 op - AY700687A

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

1133 Elämänkatsomustieto

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op.

Viimeksi päivitetty: 5.9.2023