Elämänkatsomustieto, aineopinnot (AVOIN YO)

35 op, Academic Year 2022-2023 , ayA113302

Järjestämistapa

Literature exam

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Katsaus oppiaineeseen Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi. Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Etiikan erityiskysymyksiä 5 op - ay700682A
  • Maailman uskonnot 5 op - ay700676A
  • Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op - ay700683A
  • Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op - ay700684A
  • Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op - ay700685A
  • Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op - ay700686A
  • Tieteen ja uskonnon suhde 5 op - ay700687A

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Humanities, social sciences, journalism and information

Oppiaine

1133 Elämänkatsomustieto

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2022