Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay351210P
Jaksolla perehdytään mm. etiikan keskeisiin käsitteisiin, moraaliteorioihin, keskeisiin terveysalan toimintaa ohjaaviin arvoihin ja lakeihin.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Etiikan keskeiset käsitteet, moraaliteoriat, keskeiset terveysalan taustalla olevat sekä toimintaa ohjaavat arvot ja lait, terveysalan keskeiset eettiset periaatteet, terveysalan ammattietiikka, eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen terveysalalla

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimuseettiset kysymykset, tietosuoja, arkaluontoiset tiedot, yksityisyyden suoja

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

5511 Terveystieteet

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Viimeksi päivitetty: 15.6.2023